International Poland

KPPD-Szczecinek S. A. wybiera UHY ECA Audyt

KPPD-Szczecinek S. A. wybiera UHY ECA Audyt na audytora

Spółka KPPD-Szczecinek S.A. z siedzibą w Szczecinku dokonała wyboru spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie – spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA – na audytora swych sprawozdań finansowych.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przeprowadzi:

    • badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i 2019 r. oraz
    • przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i 2019 r.

Spółka KPPD-Szczecinek S. A. to kolejny podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, pozyskany przez Grupę UHY ECA na usługi rewizji finansowej.

KPPD-Szczecinek S. A. wybiera UHY ECA Audyt

⇒  UHY ECA Audyt wśród najlepszych audytorów spółek notowanych na GPW w Warszawie