International Poland

Koszty na przełomie roku

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości każdy podmiot jest zobowiązany do wprowadzania do ksiąg danego okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia – w postaci zapisu – które w tym okresie nastąpiło.

Zatem księgowanie faktur na przełomie roku pociąga za sobą konieczność ich przyporządkowania do właściwych okresów sprawozdawczych.

Jednostka musi się kierować nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak: zasada memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożności czy istotności.

Szczegółowych wyjaśnień jak księgować koszty na przełomie roku udziela Marta Gronos, Starszy konsultant w Grupie ECA.

W jaki sposób należy dzielić koszty na przełomie roku