International Poland

Koszty modernizacji zwiększają wartość początkową

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Arkadiusza Radeckiego, Starszego konsultanta z Grupy ECA. Publikacja poświęcona jest zagadnieniu modernizacji środków trwałych i wskazuje iż poniesione koszty ulepszenia zwiększają wartość początkową środka trwałego.

W swym artykule autor odnosi się do art. 28 ust. 2 oraz art. 28 ust. 3 Ustawy o rachunkowości i jednocześnie wyjaśnia pojęcia cena nabycia środka trwałego oraz koszt wytworzenia środka trwałego.

W publikacji znajdziecie także Państwo komentarz jak należy rozpatrywać zagadnienie ulepszenia środka trwałego dla celów podatkowych oraz bilansowych.

 

Koszty modernizacji zwiększają wartość początkową