International Poland

Koszt wytworzenia środka trwałego

Koszt wytworzenia środka trwałego, wykorzystywanego przez podmiot wyłącznie na cele własne, muszą być wydzielone z segmentu podstawowej działalności operacyjnej.

Pozwoli to uniknąć zawyżenia kosztów wytworzenia zapasów i nie spowoduje zniekształcenia wartości zapasów oraz wyniku ze sprzedaży.

Szersze omówienie tematu – wraz z przykładem ujęcia w księgach – odnajdziecie Państwo w publikacji Patryka Steidtena, Starszego konsultanta w Grupie ECA.

Jak ujmować wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie