International Poland

Jak wyceniać przeterminowane zobowiązania

W przypadku niezapłaconych zobowiązań wobec kontrahenta, których termin płatności już minął, w księgach należy wykazać dodatkowe opłaty z tego tytułu.

Szczegółowych informacji na temat wyceny przeterminowanych zobowiązań oraz sposobu księgowań udziela Anna Ceglarek, Starszy konsultant w Grupie ECA. Autorka przywołuje w publikacji m.in. art. 28 ust. 1 pkt 8 Ustawy o rachunkowości oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy o CIT.

Przeterminowane zobowiązania – czy naliczać odsetki?