International Poland

Jak ująć w księgach przejęcie spółki

Hanna Staroń, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje w artykule opublikowanym na łamach Dziennika Rzeczpospolita, iż w wyniku transakcji nabycia przedsiębiorstwa należy rozpoznać wartość firmy lub ujemną wartość firmy.

„Rozliczenie łączenia się spółek metodą nabycia polega na sumowaniu składników aktywów i pasywów podmiotu przejmującego w wartości księgowej z odpowiednimi ich pozycjami jednostki przejmowanej w wartości godziwej”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią całego artykułu.

W jaki sposób ująć w księgach przejęcie spółki