International Poland

Jak rozliczyć naprawę klimatyzacji

Arkadiusz Radecki, Starszy konsultant w Grupie ECA, wskazuje w swej publikacji, iż sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez spółkę w związku z serwisowaniem klimatyzacji zależy od tego czy zamontowaną klimatyzację można uznać za odrębny środek trwały.

Serwisu klimatyzacji nie można traktować jako ulepszenie, a poniesione koszty z tego tytułu spółka powinna zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych.

Serwis klimatyzacji to nie ulepszenie