International Poland

Jak prowadzić księgi rachunkowe oddziału spółki

Patryk Steidten, Starszy konsultant w Grupie ECA, wskazuje w swej publikacji na konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego przez oddział samobilansujący.

Jakie są tego konsekwencje w zakresie ujmowania w księgach operacji gospodarczych pomiędzy spółką macierzystą a nowo powstałym oddziałem?

Zapraszamy do lektury.

W jaki sposób prowadzić księgi oddziału?