International Poland

Jak księgować podatek od nieruchomości

Zapraszamy do lektury publikacji wyjaśniającej, w jaki sposób ujmować w księgach podatek od nieruchomości.

Autorem artykułu, jaki dziś ukazał się na łamach Rzeczpospolitej, jest Radosław Hyla – Księgowy w Grupie ECA.

W publikacji znajdziecie Państwo odniesienie do zasad ustalania i uiszczania podatku od nieruchomości, które precyzuje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 W jaki sposób księgować podatek od nieruchomości?