International Poland

Incoterms a rozliczenie podatku od towarów i usług

Jak Incoterms wpływają na rozliczenie podatku od towarów i usług?

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu stanowią zbiór międzynarodowych reguł, jakie określają warunki sprzedaży – dzieląc koszty, obowiązki i ryzyka dostawy towaru pomiędzy sprzedającym (eksporterem) a kupującym (importerem). W dniu 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa wersja tych formuł – Incoterms 2010.

Arkadiusz Juzwa, Doradca podatkowy i Manager w Grupie UHY ECA, wskazuje jak ww. reguły wpływają na rozliczenie podatku od towarów i usług. Szeroko odpowiada na pytanie o to rozliczenie w sytuacji nabycia komponentów z Chin przez polskiego nabywcę, gdzie zgodnie z kontraktem dostawa odbywa się na warunkach DDP, ze wskazaniem magazynu w Polsce.

Autor wyjaśnia pojęcie DDP (Delivered Duty Paid/ „dostarczone, cło opłacone (do oznaczonego miejsca przeznaczenia)”), wskazuje odpowiedzialność oraz zakres czynności leżących po stronie sprzedającego i kupującego oraz tłumaczy na czyje konto następuje podatek od towarów i usług oraz inne ewentualne podatki.

Ponadto Arkadiusz Juzwa odwołuje się m.in. do art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9 października 2013 r., ustanawiającym unijny kodeks celny (UKC; art. 77 ust. 3) oraz art. 170 ust. 2 UKC i wskazuje kto – na podstawie ustawy o VAT – pozostaje podatnikiem z tytułu importu.

Jak Incoterms wpływają na rozliczenie podatku od towarów i usług

 

Incoterms