International Poland

Gdy na miejscu likwidowanego środka trwałego powstaje nowy

Koszty likwidacji dotychczasowego środka trwałego – związane z jego demontażem i rozbiórką – powinny zostać zaliczone do wartości początkowej nowego środka trwałego, wytwarzanego przez spółkę.

Art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości wyraźnie wskazuje, iż do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się koszty bezpośrednio związane z jego wytworzeniem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Jakie mogą to być koszty, jak ująć w księgach ewentualne odzyski z rozbiórki oraz czy niezamortyzowana część postawionych w stan likwidacji środków trwałych składa się na wartość początkową nowego środka trwałego?

Odpowiedzi udziela Marta Gronos, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA.

Gdy na miejscu likwidowanego środka trwałego powstaje nowy