International Poland

Faktura VAT RR

Jak powinna zostać ujęta w ewidencji faktura VAT RR?

Maciej Chwalisz, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wyjaśnia w swej publikacji w jaki sposób ujmować zakup na podstawie faktury VAT RR oraz jak rozliczać go podatkowo.

Autor przywołuje art. 115 oraz 116 ustawy o VAT wskazując, iż zakup towarów od rolnika ryczałtowego pociąga za sobą obowiązek wystawienia 2 egzemplarzy faktury i obowiązek ten ciąży na nabywcy. Faktura musi zostać oznaczona jako faktura VAT RR i musi zawierać pewne elementy, w tym również oświadczenie dostawcy produktów rolnych – zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o VAT.

Autor przypomina, iż obliczony VAT jest formą zwrotu dla rolnika ryczałtowego. Natomiast po stronie nabywcy może zwiększyć wartość VAT naliczonego podlegającego odliczeniu. Tutaj konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków wskazanych w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT.

Faktura VAT RR