International Poland

Faktoring – ewidencja i prezentacja

Jak księgować i prezentować faktoring?

Umowa faktoringu dotyczy trzech podmiotów : faktoranta, faktora oraz dłużnika. Zaznaczyć należy, że do podpisania umowy faktoringowej nie może dojść w sytuacji, gdy w umowie z faktorantem dłużnik nie wyrazi zgody na zbycie wierzytelności osobie trzeciej.

Anna Ławniczak, Biegły rewident w Grupie UHY ECA, wskazuje w swej publikacji na fakt, iż umowa faktoringu nie została uregulowana w polskim prawie. Możliwość jej zawierania wynika z treści art. 353 kodeksu cywilnego.

Autorka opisuje rodzaje faktoringu – według kryterium odpowiedzialności faktora za ryzyko wypłacalności dłużnika – oraz ewidencję księgową i prezentację w bilansie po zakończeniu roku obrotowego.

Jak księgować i prezentować faktoring?

 

linkedin facebook