International Poland

Faktoring należności a cash flow

Faktoring jest formą finansowania działalności spółki – wpływ środków pieniężnych od wyspecjalizowanej instytucji finansowej (faktora) jest formą spłaty należności.

Katarzyna Szaruga, Biegły rewident w zespole ECA, szczegółowo wyjaśnia w swej publikacji dlaczego faktoringu nie wykazuje się w działalności finansowej lecz w działalności operacyjnej i jednocześnie opisuje trzy formy faktoringu należności.

Jak ująć faktoring w cash flow