International Poland

EFIX Dom Maklerski S.A. wybrał UHY ECA

EFIX Dom Maklerski S.A. wybrał UHY ECA na audytora

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wchodząca w skład Grupy UHY ECA, zawarła umowę ze Spółką EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu.

UHY ECA Audyt przeprowadzi:

    • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2017,
    • badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2017.
EFIX Dom Maklerski S.A to kolejny podmiot z rynku kapitałowego, notowany na New Connect, pozyskany przez UHY ECA na usługi rewizji finansowej.
EFIX Dom Maklerski S.A. wybrał UHY ECA