International Poland

Dr Roman Seredyński zaangażowany w działalność PIBR

4 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach. Z niezwykłą dumą możemy poinformować, że Partner Zarządzający UHY ECA, dr Roman Seredyński, objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a ponadto został wybrany na:

  • Członka Regionalnej Rady Oddziału PIBR w Katowicach,
  • Delegata IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Serdecznie gratulujemy!

dr Roman Seredyński – Partner Zarządzający UHY ECA, Krzysztof Burnos – Prezes PIBR