International Poland

Dotacja na zakup środka trwałego

Zachęcamy do lektury dzisiejszej publikacji Anny Ceglarek, Starszego konsultanta w Grupie ECA.

Artykuł odpowiada na pytania dotyczące księgowania dofinansowania uzyskanego na zakup bądź też wytworzenie składnika majątku. Autorka publikacji wskazuje, iż kwotę dotacji wykazuje się w ewidencji jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości.

W publikacji odnajdą Państwo również odpowiedź na pytanie czy dotacja na zakup lub wytworzenie środka trwałego wpływa na jego wartość początkową oraz jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych w sytuacji uzyskania takiej formy dofinansowania.

Dotację trzeba rozliczać w czasie