International Poland

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

W dniu 15 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej:

Dotychczasowe terminy na:

    • sporządzenie dokumentacji podatkowej,
    • złożenie do US oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
    • dołączenie do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP)

 
zostały wydłużone do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie ma obejmować obowiązki powstałe w 2018 r. i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017 i 2018).

W przypadku pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Ekspertem ds. cen transferowych:

Michał Serafin

michal.serafin@uhy-pl.com

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej