International Poland

Dodatkowe towary nie stanowią nieodpłatnego świadczenia

Dodatkowe towary, jakie otrzymuje spółka za darmo, na przykład w formie bonusu za wysoki poziom zakupów, nie stanowią nieodpłatnego świadczenia. Są rabatem towarowym, nazywanym również rabatem naturalnym, który jest częstą praktyką w działalności handlowej. Jego głównym celem jest dążenie do tego, by klient postrzegał ofertę sprzedaży jako atrakcyjną i został zachęcony do kolejnych zakupów w przyszłości. W ten sposób sprzedawca dba o wysokość przyszłych przychodów.

Powstaje jednak pytanie jak należy wycenić otrzymane towary, czy można je sprzedać oraz czy otrzymanie towarów traktować należy jako podatkowy przychód.

Marta Putek, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, rozwiązuje powyższe problemy – odwołując się między innymi do wyroku NSA z dnia 16 czerwca 2011 r. (II FSK 788/10) – wyjaśniając jednocześnie zagadnienie nieodpłatnego świadczenia.

Dodatkowe towary nie stanowią nieodpłatnego świadczenia

Dodatkowe towary nie stanowią nieodpłatnego świadczenia UHY ECA

linkedin uhy ecafacebook uhy eca