International Poland

Czy zatrzymana kaucja gwarancyjna jest częścią wynagrodzenia wykonawcy

Kaucja gwarancyjna stosowana jest powszechnie w branży budowlanej jako zabezpieczenie należytego wykonania prac wskazanych w umowie o roboty budowlane. Mogą jednak powstać spory pomiędzy wykonawcami tych robót – podatnikami – a organami podatkowymi. Jako przykład można wskazać sytuację, w której inwestor nie dokona zwrotu kaucji wykonawcy prac budowlanych, a ten z kolei sprzeda przysługującą mu wierzytelność poniżej wartości wierzytelności – czyli ze stratą.

Szeroko zagadnienie opisuje Arkadiusz Juzwa, Doradca podatkowy i Manager w Grupie UHY ECA, przywołując stanowisko organów podatkowych oraz orzeczenia Sądu Najwyższego.

Czy zatrzymana kaucja jest częścią wynagrodzenia wykonawcy

 

Doradztwo Podatkowe UHY ECA

linkedin facebook