International Poland

Cienka kapitalizacja

Finansowanie spółek zależnych przez podmioty powiązane określane jest mianem niedostatecznej kapitalizacji (cienka kapitalizacja, ang. thin capitalization). Działalność gospodarcza podmiotu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez jednostki powiązane kapitałowo, a nie w drodze wkładów na kapitał zakładowy wniesionych przez wspólników.

Marta Putek, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje w swym artykule, iż od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy zmieniające istotnie zakres ujmowania odsetek od tych pożyczek. Autorka szczegółowo opisuje zakres tych zmian, przywołując przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. Przepisy obowiązujące od początku 2015 roku nie zmieniły istoty cienkiej kapitalizacji. Poszerzona natomiast została definicja podmiotów powiązanych – o podmioty pośrednio powiązane ze spółką.

Marta Putek wskazuje jednocześnie, iż zmiany w roku 2015 przyniosły także doprecyzowanie pojęcia „zadłużenie”, zmianę momentu, na który liczy się wartość zadłużenia oraz zmianę sposobu obliczania limitu odsetek.

 

cienka kapitalizacja