International Poland

Bilans do KRS wyłącznie w formie elektronicznej

Bilans do KRS wyłącznie w formie elektronicznej

Od 15 marca 2018 r. bilans i rachunek zysków i strat trzeba będzie składać w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wyłącznie w formie elektronicznej. Wyjątkowo za rok 2017 będzie można przekazać ich skany. Za rok 2018 natomiast obowiązuje wyłącznie forma JPK.

Według danych resortu sprawiedliwości dotychczas zaledwie 1% podmiotów wykorzystywał drogę elektroniczną, która jest obecnie płatna. Zmiany stanowią więc swoistą rewolucję dla 99% podmiotów, które składało do tej pory swoje sprawozdania finansowe w tradycyjnej formie.

Nowe przepisy wejdą w życie 15 marca br. Nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw – która została podpisana przez prezydenta – czeka wyłącznie na publikację w Dzienniku Ustaw.

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Od tego dnia więc spółki będą zobligowane przekazywać swe sprawozdania finansowe do sądowego rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – patrz art. 19e ust. 1 znowelizowanej ustawy o KRS.

Sprawozdania finansowe za rok 2017 można przesłać wyjątkowo w formie scanu. W okresie przejściowym (od 15 marca 2018 do 30 września 2018) należy sporządzić tradycyjne sprawozdanie finansowe, podpisać je i zeskanować, a następnie podpisać tę kopię zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej i ostatecznie zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych (RDF).

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępni od 15 marca 2018 r. nowy system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego spółki będą miały możliwość bezpłatnego przesłania scanów swych sprawozdań do RDF. Oczywiście podmioty mogą skorzystać z dotychczasowego systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań, ale jest on płatny.

Kopie dokumentów przesyłanych do KRS muszą być opatrzone:

  • podpisem kwalifikowanym lub
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę, która uprawniona jest do reprezentacji podmiotu (patrz art.38 ust.2 ustawy nowelizującej).

Od 1 października 2018 r. obowiązkowe będzie:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie
  • podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP

PATRZinfografika gazetaprawna.pl

 

Wszystkie podmioty wpisane do KRS nie będą już zobligowane do przesyłania raportów do urzędu skarbowego. Dane ze sprawozdań bowiem zostaną przekazane z repozytorium sądowego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Zmiany do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Od 1 października 2018 r. w przypadku usług wykonywanych dla podmiotów widniejących w KRS audytorzy będą zobowiązani:

  • sporządzać sprawozdania z badania w formie elektronicznej,
  • podpisywać sprawozdania z badania kwalifikowanym podpisem.