International Poland

Po raz kolejny UHY ECA audytorem Komputronik S.A.

Po raz kolejny spółka UHY ECA Audyt została wybrana na audytora Komputronik S.A.

Po raz kolejny spółka UHY ECA Audyt została wybrana na audytora Komputronik S.A. 

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wchodząca w skład Grupy UHY ECA, przeprowadzi:

  • badanie sprawozdania jednostkowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019
  • badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
  • przegląd sprawozdania jednostkowego Spółki za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.
  • przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Pozyskanie na usługi rewizji finansowej Grupy Komputronik S.A. stanowi dla nas realizację polityki rozwojowej Grupy UHY ECA. Cieszymy się, że po raz kolejny obdarzyła nas zaufaniem jedna z dziesięciu największych spółek teleinformatycznych w Polsce.