International Poland

Pozyskujemy kolejnego klienta notowanego na GPW

Pozyskujemy kolejnego klienta notowanego na GPW na usługi rewizji finansowej i konsekwentnie realizujemy założenia rozwoju Grupy UHY ECA

Spółka Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybrała na audytora swych sprawozdań finansowych UHY ECA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie – spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej UHY ECA.

Spółka UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. przeprowadzi:

  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  • przegląd jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Lena Lighting S.A. jest kolejnym podmiotem – pozyskanym przez UHY ECA Audyt Sp. z o. o. Sp.k. na usługi rewizji finansowej – notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozyskujemy kolejnego klienta notowanego na GPW