International Poland

CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji wybiera UHY ECA

CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu dokonała wyboru audytora.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., należąca do Grupy Kapitałowej UHY ECA, przeprowadzi badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018.

CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW. Pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Grupy UHY ECA.

 

CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji wybiera UHY ECA