International Poland

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji dokonała wyboru biegłego rewidenta

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie przeprowadzi:

  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. według MSR/MSSF;
  • badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. według MSR/MSSF;
  • przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;
  • przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;
  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF;
  • badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF.

 

Grupa UHY ECA konsekwentnie realizuje założenia polityki rozwoju. Spółka Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji to kolejny podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, pozyskany na usługi rewizji finansowej.

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji dokonała wyboru biegłego rewidenta