International Poland

Ustawodawca wprowadza nową stawkę podatku

W styczniowym wydaniu „Aktualności księgowych” opublikowany został obszerny artykuł Arkadiusza Juzwy, Doradcy podatkowego i Managera w Grupie UHY ECA.

Autor opisuje w nim wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2017 r. nową 15% stawkę podatku. Według niej opodatkowani są podatnicy CIT: mali oraz rozpoczynający działalność.

Publikacja przedstawia rozwiązanie problemu: „Czy wprowadzenie 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych może spowodować, że podatnicy PIT będą zmieniać formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej?”

Autor podkreśla, iż ustawodawca ograniczył możliwość stosowania obniżonej stawki podatku:

„W ustawie nowelizującej zawarto obostrzenie, zgodnie z którym 15% stawka podatku nie ma zastosowania do podatników powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.”

Spółka objęta 15% podatkiem pozwala zaoszczędzić przy niskim dochodzie

 

ustawodawca wprowadza nową stawkę podatku